Privacy beleid

Bedrijfsidentiteit
Anke Atsma Diëtist & Schoonheidsspecialist
Bennemastate 6
8925 DH Leeuwarden
info@ankeatsma.nl
Tel: 06-54784466
KVK: 58434542

Contactformulier:
Als u gebruik wilt maken van het contactformulier, dan wordt er gevraagd om uw naam en e-mail adres in te vullen.
Door middel van deze gegevens nemen wij persoonlijk contact met u op.

Gevolgen niet verstrekken van persoonsgegevens
Contactformulier: Wij kunnen helaas geen contact met u opnemen doordat er geen e-mail adres is ontvangen.

Duur van opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het verwerken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie of wissen van de gegevens
U heeft recht om uw gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Neem contact op met Anke Atsma voor vragen over het inzien, bewerken of verwijderen van persoonsgegevens.

Vragen?
Bij vragen of andere feedback kunt u contact opnemen met info@ankeatsma.nl